Klachtenbehandeling Alltronics

Alltronics hecht veel waarde aan een prettige en succesvolle samenwerking met haar cliënten. Mocht deze samenwerking echter niet geheel naar uw tevredenheid verlopen, meld dit gerust aan ons. Onder vermelding van uw adresgegevens kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Alltronics, t.a.v. klachtenbehandeling, Hanespoordoorn 4, 3068 ML Rotterdam of e-mail: klachtenbehandeling@alltronics.nl

Alltronics stelt alles in het werk om uw klacht naar behoren op te lossen.

Van belang hierbij is dat u:

  • uw klacht zo helder en zo beknopt mogelijk omschrijft
  • duidelijk maakt waarover u uw ongenoegen uit
  • aangeeft wanneer en hoe de klacht is ontstaan
  • wenst dat Alltronics aan de klacht tegemoetkomt

Contact

Alltronics beveiliging B.V.
Hanespoordoorn 4
3068 ML Beveiligingsbedrijf Rotterdam

010 - 420 68 33

De zorgeloosheid van beveiliging